Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w Gliwicach. 30-06-2022
14:45
0 0
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Gliwicach. Roboty remontowe posadzek w ciągach komunikacyjnych. 04-10-2021
14:15
0 0